Opłata klimatyczna wynosi 0,50 €/osoba za pobyt nieprzekraczający 7 kolejnych dni.

Dzieci poniżej 13 roku życia są zwolnione z opłaty klimatycznej.